Søster Ninas Sykehjem AS

Velkommen

En times kjøring nord for Oslo, på Hadeland, tilbaketrukket i Nordmarkas ytterkant ligger Søster Ninas Sykehjem.
Her er det en rolig og fredfylt stemning i naturskjønne og hjemmekoselige omgivelser.

image003.jpg

Fine turmuligheter med praktfull utsikt.
En stabil bemanning med høy kompetanse gir god omsorg i en ramme av trygghet og respekt for den enkelte beboer.

image002.jpg
image004.jpg

Søster Ninas Sykehjem
3520 Jevnaker

Telefonnr:
61 31 40 00
Fax:
61 31 40 09
post@sosterninas.no

Direktenr:

Bjørg-Inger Kaldbast:
61 31 40 01
bik@sosterninas.no

Aasmund Drolsum:
61 31 40 02
post@sosterninas.no

Sykepleier:
61 31 40 03
sykepleier@sosterninas.no

Fagsykepleier:

61 31 40 13

fagsykepleier@sosterninas.no

Avd 1A:
61 31 40 04

Avd 1B:
61 31 40 08

Avd 2A:
61 31 40 05

Avd 2B:
61 31 40 07

Kjøkken:
61 31 40 06

Kjokken@sosterninas.no