Søster Ninas Sykehjem har endret navn til

Villa Skaar Jevnaker


Endringen skjer som et resultat av at sykehjemmet ble med i kjeden Skaar Omsorg i 2015. Kjeden har i tillegg til sykehjemmet på Jevnaker to hjem i Sylling i Lier kommune.

Navneendringen innebærer ingen øvrige endringer i forhold til adresse, organisasjonsnummer, innhold i tjenesten vi leverer eller annet.


Ny nettsider er: www.villaskaar.no